Radunanza cumünala da preventivVeranstaltungen
11. Dezember 2017
20:00 Uras
LocalitadSala cumünala in chasa da scoula
Scuol
OrganisaturCumün da Scuol

L''invid, insembel cun üna versiun cuorta dal preventiv, vain tramiss in mincha chasada. Quista documainta sco eir il preventiv detaglià as rechattan eir qua suotvart.

Preventiv 2018

Preventiv 2018 detaglià

Squitschar il cedel da notiziasTermin exportierenanavos